Cennik

Renault Trafic
1-3 dni
350 PLN
4-8 dni
250 PLN
9-14 dni
220 PLN
Powyżej 14 dni
Cena ustalana indywidualnie
Ford Transit Custom
1-3 dni
350 PLN
4-8 dni
250 PLN
9-14 dni
220 PLN
Powyżej 14 dni
Cena ustalana indywidualnie
Opel Vivaro
1-3 dni
350 PLN
4 - 8 dni
250 PLN
9 - 14 dni
220 PLN
Powyżej 14 dni
Cena ustalana indywidualnie
Opel Vivaro
1-3 dni
350 PLN
4 - 8 dni
250 PLN
9 - 14 dni
220 PLN
Powyżej 14 dni
Cena ustalana indywidualnie
Opel Vivaro 7 osobowy
1-3 dni
400 PLN
4-8 dni
300 PLN
9-14 dni
250 PLN
Opel Vivaro
1-3 dni
350 PLN
4-8 dni
250 PLN
9-14 dni
220 PLN
Powyżej 14 dni
Cena ustalana indywidualnie

 

Cennik dodatkowy:

 

Kaucja zwrotna
opłata: 1000 PLN

Mycie auta z zewnątrz
opłata: od 50 PLN

Pranie tapicerki
opłata: od 300 PLN

Sprzątanie auta w środku
opłata: od 150 PLN

Brak paliwa względem stanu z wydania
opłata: koszt paliwa + 20 PLN

Limit kilometrów (o ile nie określono inaczej):
400 km/dzień

Dopłata za każdy kilometr powyżej limitu:
0,40 PLN

Koszt udostępniania danych dotyczących mandatów karnych:

150 PLN

 

Warunkiem wypożyczenia samochodu od firmy Romax jest wpłacenie kaucji według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Obecnie wkład własny czyli kaucja zwrotna wynosi 1000 PLN. Jej zwrot następuje gotówkowo w chwili zwrotu auta przez Najmującego.

Opłata za okres wypożyczenia uiszczana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy, chyba, że strony ustaliły inną forma rozliczeń.

Ceny za dostępne w naszej ofercie siedmioosobowe busy marki Opel Vivaro to:
1-3 dni – 400 PLN
4-8 dni – 300 PLN
9-14 dni – 250 PLN
W przypadku najmu dłuższego niż na 14 dni cena ustalana jest indywidualnie.

Wypożyczenie busów marki Opel Vivaro w wersji Extra Long, Renault Trafic Extralong oraz Ford Transit Custom jest nieco tańsze:
1-3 dni 350 PLN
4-8 dni 250 PLN
9-14 dni 220 PLN

Liczymy na to, że oddasz nam bus w taki samym stanie, w jakim go otrzymałeś. Jeśli tak się nie stanie, zostaniesz obciążony kwotą zgodną z cennikiem:

 • Mycie auta z zewnątrz – opłata: od 50 PLN
 • Pranie tapicerki – opłata: od 300 PLN
 • Sprzątanie auta w środku – opłata: od 150 PLN
 • Brak paliwa względem stanu z wydania – opłata: koszt paliwa + 20 PLN
 • Dopłata za każdy kilometr powyżej limitu: – 0,40 PLN (limit kilometrów, o ile nie określono inaczej, to 400 km/dzień)
 • Koszt udostępniania danych dotyczących mandatów karnych – 150 PLN

Ponadto:

 •  Jeżeli zwrot najmowanego samochodu nie nastąpi w miejscu wskazanym w protokole wydania pojazdu, wynajmujący obciąży najemcę kosztami transportu najmowanego samochodu z miejsca zwrotu do swojej siedziby w wysokości 5 złotych za każdy przejechany kilometr.
 • Ubezpieczeniu AC nie podlegają: opony, felgi, kołpaki, akty wandalizmu i zaniedbanie pojazdu. Najemca odpowiada pełną kwotą za nadmierne wyeksploatowanie pojazdu spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przepisami ruchu drogowego, za nadmierne zużycie opon, klocków oraz innych elementów auta spowodowane jazdą z nadmiernymi prędkościami oraz uślizgami kół. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez wynajmującego przewyższa karę umowną, jest on uprawniony do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego.
 • Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od najemcy, a ewentualna naprawa nie będzie możliwa w ciągu 48 godzin, najemcy przysługuje prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.
 • W przypadku uszkodzenia pojazdu przez najemcę, zostanie on obciążony dodatkowo kosztami nie objętymi ubezpieczeniem pojazdu.
 • W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy najemcy wysokość pobranej kaucji stanowi wkład własny przy rozliczeniu szkody.